Tag: big bench

આપનો બેઠક રૂમ દીવાન સેટથી કઈ રીતે સજાવશો?

દીવાનખંડ સાંભળતા જ રાજા-મહારાજાની યાદ આવી જાય. દીવાનખંડમાં રાખવામાં આવતા દીવાન સેટ એ પ્રાચીન સમયથી ચાલતી આવતી બેઠક વ્યવસ્થા છે.

વધુ વાંચો